Antibiotica baby en eczeem

Mogelijk verband tussen het gebruik van antibiotica bij baby's en eczeem

Er is mogelijk een verband tussen het gebruik van antibiotica bij baby's en het ontstaan van eczeem. Nieuw onderzoek lijkt erop te wijzen dat door het gebruik van antibiotica in de vroege kinderjaren het risico op het ontwikkelen van eczeem kan toenemen tot 40%. De studie, welke is gepubliceerd in het British Journal of Dermatology, toonde aan dat kinderen met eczeem meer dan gemiddeld zijn behandeld met antibiotica in hun eerste levensjaar. Uit het onderzoek bleek ook dat elke extra antibioticakuur het risico op eczeem met nog eens 7% kan vergroot.De betreffende onderzoekers analyseerden de gegevens van 20 afzonderlijke studies bij kinderen en jongvolwassenen tot 25 jaar. Er werd gekeken naar de blootstelling aan antibiotica voor de geboorte en tot een jaar na de geboorte, en de ontwikkeling van eczeem. Het bleek dat baby's meer kans hebben om eczeem te ontwikkelen als ze antibiotica hadden gekregen in hun eerste levensjaar. Prenatale blootstelling aan antibiotica had daarop geen invloed,

Antibiotica en de darmflora

Eén van de onderzoekers, dr. Teresa Tsakok zegt hierover: "Een mogelijke verklaring is dat breedspectrum antibiotica (dat zijn antibiotica met een 'breed' werkingsgebied) de darmflora verandert en dat dit op zijn beurt van invloed is op de rijping van het immuunsysteem en dan op zo'n manier dat die de ontwikkeling van allergische aandoeningen bevordert." Constitutioneel of atopisch eczeem gaat vaak gepaard met een aanleg voor het ontwikkelen van allergieën. Dr. Carsten Flohr merkt op: "Meer kennis van de complexe relatie tussen het gebruik van antibiotica en allergische ziekten is een prioriteit voor zowel clinici als beleidsmakers. Indien onomstotelijk vast komt te staan dat er een band is tussen het gebruik van antibiotica en eczeem, dan zou dat verregaande implicaties hebben."

Het was overigens de Zweedse kinderarts Bengt Björksten die als eerste een verband legde tussen de samenstelling van darmflora en atopische aandoeningen (bijvoorbeeld astma, hooikoorts en atopisch eczeem). In een studie toonde hij aan dat de darmflora van kinderen met atopisch eczeem verschilde van die van gezonde kinderen. De aanwezigheid van de bacterie Escherichia coli in de darmflora wordt geassocieerd met een verhoogd risico op eczeem in de eerste twee levensjaren. Naarmate de concentratie E. coli hoger was, nam het risico navenant toe. Voorts bleek dat de aanwezigheid van Clostridium difficile gepaard ging met een hogere kans op eczeem. Een goede darmflora ondersteunt het immuunsysteem doordat er antistoffen worden aangemaakt, welke de slijmvliezen tegen infecties beschermen en tegen de neiging om allergisch te gaan reageren op allerlei prikkels, zoals voeding, huisstofmijt of pollen.

Atopisch eczeem

Eczeem is een chronische inflammatoire huidziekte, waarbij de huid chronisch ontstoken is. Atopisch eczeem is de meest voorkomende vorm van eczeem die vooral kinderen treft, maar het kan zich ook later in je leven manifesteren. In ongeveer 80% van de gevallen ontwikkelt atopisch eczeem zich voor het 5e levensjaar.

Eczeem is een aandoening waarbij genetische (erfelijke) factoren een rol spelen. In 2006 werd bekend dat mutaties in het gen voor de aanmaak van filaggrine (een eiwit in de huid) het risico op het ontwikkelen van atopisch eczeem sterk verhogen.

Vermijdbare oorzaak van eczeem

Dr. Goad van de Britse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie merkt over deze bevindingen op: "Het bewijs is niet overtuigend en de onderzoekers suggereren niet dat ouders antibiotica aan hun kinderen moeten onthouden als artsen een dergelijke behandeling noodzakelijk vinden, maar studies zoals deze geven een inzicht in mogelijke vermijdbare oorzaken en het kan helpen om de medische praktijk te verbeteren." 

Bron: www.medicalnewstoday.com, 5 juli 2013


Geschreven door

  

Lees verderAtopisch eczeem baby

Atopisch eczeem baby - Symptomen en behandeling

Home

Home - Symptomen en behandeling