Galblaasontsteking operatie

Galblaasontsteking

Galblaasontsteking - Symptomen en behandeling

Een galblaasontsteking of ontsteking van de galblaas is meestal het gevolg van beschadiging en prikkeling door galstenen in de galblaas of door galstenen die de afvoer blokkeren. De galblaas is een klein, peervormig zakje dat aan de onderkant van de lever ligt, rechtsboven in de buik. Gal wordt doorlopend aangemaakt in de lever en afgevoerd naar de galblaas. In de galblaas wordt de vloeistof ingedikt en opgeslagen. Gal is belangrijk voor de vertering van vetten. Zodra er (vet) voedsel in de darm arriveert, perst de galblaas de gal via de afvoerbuis naar de dunne darm. De functie van de gal wordt overgenomen door de lever en de galgangen, wanneer de gal is verwijderd.

 De ernst van de symptomen van galblaasontsteking varieert. Vaak ontwikkelen de klachten zich in enkele uren. Kenmerkende klachten zijn een constante pijn rechts in de buik, net onder de ribben, pijn in de rechterschouder, misselijkheid en braken en koorts en (koude) rillingen.

Behandeling galblaasontsteking

Een galblaas die stenen bevat, functioneert niet meer naar behoren. In dat geval moet de gehele galblaas, met stenen en al, worden verwijderd. Dat kan op de volgende twee manieren:

  • met een laparoscopische galblaasoperatie; en
  • met een conventionele galblaasoperatie.

De behandelend arts bespreekt met je welke optie in jouw geval de voorkeur verdient. De laparoscopische galblaasoperatie is minder belastend, maar er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij een conventionele galblaasoperatie beter is. Beide operaties vinden plaats onder algehele narcose en een galblaasoperatie duurt normaal gesproken één tot anderhalf uur. Soms kan de operatie in ene dagopname plaatsvinden, maar het kan ook zijn dat je gedurende enkele dagen wordt opgenomen in het ziekenhuis. Vooraf bespreekt de behandeld arts dit met je.

Laparoscopische galblaasoperatie

Laparoscopische galblaasoperatie - Symptomen en behandeling

Bij een laparoscopische operatie maakt de arts gebruik een laparoscoop, dat is een lange, stevige, rechte pijp met een videocamera en een lichtbron erop gemonteerd. De chirurg maakt 4 tot 5 kleine sneetjes van 1 tot 2 cm in de buik. Voordat de laparoscoop in de buikholte wordt gebracht, wordt deze ruimte opgevuld met kooldioxyde, een onschuldig gas. Hierdoor ontstaat er genoeg ruimte om rond te kijken en de galblaas te verwijderen. Soms komt het voor dat de arts tijdens de operatie vaststelt dat het niet (veilig) mogelijk is de galblaas laparoscopisch te verwijderen, bijvoorbeeld bij een ernstige galblaasontsteking of wanneer er teveel litteken verklevingen in de omgeving van de galblaas aanwezig zijn. In dat geval zal men men de galblaas op de conventionele manier verwijderen.

Via een incisie van ongeveer 2 cm bij de navel wordt de laparoscoop dor de chirurg in de buikholte gebracht. Met behulp van de laparoscoop kan hij in de buik kijken via een videomonitor. Daarna worden de andere sneden in de buikwand aangebracht en iedere snede wordt gebruikt om een speciaal instrument in de buikholte te brengen, teneinde de galblaas te pakken, te bewegen en te verwijderen. Na het verwijderen van de galblaas kan er desgewenst een wonddrain achtergelaten worden.

Het gas waarmee de buikholte is opgevuld kan het middenrif prikkelen, vanwaar een zenuwbaan in de richting van de schouder loopt, als gevolg waarvan je gedurende een aantal dagen last kan hebben van een gevoelige schouder. Ook kun je enkele dagen wat last hebben van een opgeblazen gevoel en misselijkheid. Dit is niets om je druk over te maken, want het gas kan verder geen kwaad.

 

Conventionele galblaasoperatie

Bij conventionele (gewone) cholecystectomie maakt de chirurg een incisie van tien tot vijftien cm, midden in de bovenbuik of aan de rechterkant onder de ribbenboog. Langs deze weg zal hij de galblaas verwijderen. Galstenen die in de galwegen zitten, worden meteen verwijderd. Daarna worden de galwegen dichtgemaakt. Er blijft een drain achter dat via een opening in de buikwand naar buiten wordt geleid. Via dit slangetje kan de gal naar buiten lopen. Het afvloeien van gal is in het begin nodig om te voorkomen dat een te hoge druk in de galwegen ontstaat.


Geschreven door 

Lees verder

Galblaasontsteking: symptomen, oorzaak en behandeling 

Galblaasontsteking symptomen

Galblaasontsteking symptomen - Symptomen en behandeling

Home

Home - Symptomen en behandeling