Home » Overige ziekten » Infectieziekten » Griep symptomen 2015 » Griepepidemie 2013 symptomen

Griepepidemie 2013 symptomen

Griepepidemie 2013

Tijdens de kerstdagen van 2012 kwamen 61 op de 100.000 inwoners met griepachtige klachten bij de huisarts. In ruim de helft van de afgenomen neus- en keelmonsters werd het griepvirus gevonden. Vooral jonge kinderen (0-4 jaar) hadden last van de griep. Het was het begin van een milde, maar langdurige griepepidemie in Nederland. Vanaf medio februari 2013 nam het aantal griepgevallen niet duidelijk af, maar nam het ook niet verder toe.Vanaf de kerst van 2012 is er een griepepidemie in Nederland. Wanneer wordt er gesproken van een epidemie? Het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) spreekt van een epidemie als de huisartsen van de Continue Morbiditeitsregistratie (CMR) Peilstations twee weken achter elkaar meer dan 51 op de honderdduizend mensen met griepachtige klachten rapporteren en virologisch onderzoek het virus aantoont in neus en keelmonsters. Deze groep huisartsen vormen een representatieve groep van 59 Nederlandse huisartsen in 42 praktijken. Hun patiëntenpopulatie bestrijkt ongeveer 0,8% van de Nederlandse bevolking en is verspreid naar regio en over stad en platteland. De CMR-peilstations bestaan sinds het jaar 1970.

Deze winter (2012-2013) gaan er drie verschillende soorten griep rond. Mogelijk dat als gevolg hiervan de epidemie langer duurt, want als je alleen de eerste griep heb gehad dan heb je nog geen weerstand tegen de andere twee griepvirussen. Het derde griep-virus dat nog rond gaat is de zogeheten Mexicaanse griep die in 2009 voor het eerst de kop opstak. Veel Nederlanders zijn hier al mee in aanraking geweest in voorgaande winters. Zij hebben daarom immuniteit opgebouwd. Vergeleken met vorig jaar maakt de Mexicaanse griep evenwel een kleine comeback. Kenmerkend van de Mexicaanse griep is een droge hoest, die langere tijd kan aanhouden - zelfs wanneer alle andere klachten reeds zijn verdwenen.

Symptomen van griep zijn snel stijgende koorts en koude rillingen, hoofdpijn, keelpijn, hoesten en spierpijn (vooral in de ledematen). Je kunt ook last hebben van misselijkheid en diarree. Een enkele keer kan griep leiden tot compicaties, zoals longontsteking.

Griep is besmettelijk. Verspreiding van het griepvirus kan je voorkomen worden door na gebruik een zakdoekje snel weg te gooien, je handen goed te wassen en, als door thuis te blijven als je griep hebt, zodat je geen besmettingsbron voor anderen bent. Als je griep hebt, ben je besmettelijk op de dag vóórdat de ziekteverschijnselen beginnen tot en met 5 dagen daarna. Uitzieken dus.

Geschreven doorGriep symptomen

Griep symptomen - Symptomen en behandeling

Home

Home - Symptomen en behandeling