Home » Soa's » HIV/aids symptomen » Hiv symptomen

Hiv symptomen

Hiv symptomen - wat zijn de symptomen hiv?

Hiv symptomen - wat zijn de symptomen hiv? - Symptomen en behandeling

Hiv symptomen en conversiegriep. Veel mensen hebben geen symptomen wanneer ze voor het eerst besmet raken met het humaan immunodeficiëntie virus (hiv). Van de mensen die besmet zijn met hiv ontwikkelt 50 tot 70 procent binnen enkele dagen tot weken na blootstelling aan het virus een acuut retroviraal syndroom, ook wel 'conversiegriep' genoemd, met als symptomen:

 • diarree
 • Vergrote lever of milt
 • koorts
 • Vergrote of gezwollen lymfeklieren
 • hoofdpijn
 • spierpijn
 • misselijkheid en braken
 • neurologische symptomen
 • huiduitslag op de buik, armen en benen en gezicht
 • zere keel
 • algehele malaise
 • lichtschuwheid
 • moeheid
 • pijn achter de ogen
 • nachtzweten

De klachten zijn gewoonlijk mild en verdwijnen binnen enkele dagen vanzelf weer. Het heeft wel wat weg van een heftige, doch kortdurende griep. Na de conversiegriep voel je je weer normaal en heb je geen klachten meer totdat zich hiv/aids ontwikkelt. Wel blijven sommige mensen last houden van moeheid, lymfadenopathie (opgezette lymfeklieren), diarree, orofaryngeale candidiasis (een oppervlakkige schimmelinfectie in de mond- en keelholte), en nachtzweten. Deze asymptomatische fase duurt vaak jaren, soms wel 10 jaar of meer. Je merkt nergens wat van, maar je kan het virus wel doorgeven aan anderen. 

Een onbehandelde hiv-besmetting leidt vrijwel altijd tot de diagnose hiv/aids waaraan je uiteindelijk zal overlijden, ofschoon door verbeterde therapie het klinisch verloop en de overleving van hiv/aids aanmerkelijk verbeterd is.

 

Lees verder 

Hiv symptomen

Hiv symptomen - Symptomen en behandeling

Home

Home - Symptomen en behandeling