Home » Longaandoeningen » Kinkhoest symptomen » Kinkhoest volwassenen en baby

Kinkhoest volwassenen en baby

Kinkhoest volwassenen

Kinkhoest volwassenen - Symptomen en behandeling

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn het niet alleen zuigelingen en kinderen die kinkhoest kunnen krijgen. Ook bij volwassenen komt kinkhoest voor. In feite komt het zelfs steeds vaker voor bij volwassenen en adolescenten. Volgens de Nationale Atlas Volksgezondheid betreffen de meeste meldingen kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar en volwassenen.


In dit artikel zijn de symptomen van kinkhoest besproken. De eerste symptomen van kinkhoest lijken erg op die van een gewone verkoudheid, maar na ongeveer twee weken beginnen de voor kinkhoest kenmerkende, zeer heftige, hoestbuien die eindigen met een gierende inademing. Na enkele weken nemen de hoestbuien in frequentie en hevigheid af, ofschoon je er nog wel een aantal maanden last kan blijven houden. Vanwege de lange ziekteduur wordt kinkhoest ook wel de 'honderd­dagen hoest' genoemd. Bij volwassenen kan kinkhoest atypisch verlopen en vaak zijn de klachten wat milder, waardoor het moeilijk te onderscheiden is van een reguliere verkoudheid. Hierbij staat langdurig hoesten voorop. Volwassenen met kinkhoest kunnen last krijgen van complicaties, zoals slaapproblemen, urine-incontinentie, en longontsteking. In sommige gevallen hebben volwassenen met kinkhoest helemaal geen symptomen.


Ook al kan kinkhoest bij volwassenen milder verlopen, degenen die besmet zijn kunnen de ziekte wel overdragen aan anderen en een besmettingsbron vor­men voor baby’s die (nog) niet of niet volledig gevaccineerd zijn tegen kinkhoest. Kinkhoest is erg besmettelijk en kan worden overgedragen door via druppelinfectie (hoesten en niezen).

Kinkhoest baby

Kinkhoest kan ernstige verlopen bij baby's die nog niet (volledig) door vaccinatie zijn beschermd tegen de ziekte. Bij deze groep kan kinkhoest complicaties als zuurstof­tekort, ademstops (apneus) en cyanose (een verschijnsel waarbij een blauw-paarse verkleuring van de huid optreed) tot gevolg hebben. Baby's met kinkhoest worden meestal opgenomen in het ziekenhuis.

Binnen het Rijksvaccinatieprogramma krijgen alle zuigelingen op 2, 3 en 4 maanden een uitnodiging voor vaccinatie tegen kinkhoest. De vaccinatie bestaat uit een serie prikken waarbij bescherming opgebouwd wordt. Elke vaccinatie draagt bij aan bescherming en na de eerste 3 vaccinaties zijn kinderen beschermd tegen kinkhoest. De herhaalvaccinaties (boostervaccinatie) op 11 maanden en 4 jaar zorgen voor een langere bescherming tegen kinkhoest; gene levenslange bescherming, maar een beschermingsduur van het kindervaccin van 6 tot 8 jaar.

Lees verderKinkhoest symptomen

Kinkhoest symptomen - Symptomen en behandeling

Home

Home - Symptomen en behandeling