Home » Longaandoeningen » Longontsteking symptomen » Longontsteking besmettelijk

Longontsteking besmettelijk

Is een longontsteking besmettelijk?

Is een longontsteking besmettelijk en wat zijn de risicogroepen van een longontsteking? Een longontsteking (pneumonie) is een infectie van de kleine luchtwegen (bronchiën) en de longblaasjes en kan worden veroorzaakt door een virus, bacterie, schimmel en parasiet of blootstelling van longweefsel aan giftige stoffen. De symptomen bestaan meestal uit hoesten met veel slijm, koorts met rillingen en pijn op de borst. Een veelvoorkomende bacteriële longinfectie die wordt veroorzaakt door pneumokokken kan met een vaccin worden voorkomen.Longontsteking wordt meestal veroorzaakt door bacteriën en virussen, welke besmettelijk zijn. In zeldzame gevallen is een schimmelinfectie de boosdoener, die gewoonlijk niet besmettelijk is.

Sommige gevallen van longontsteking loop je op door het inademen van kleine druppeltjes die  organismen bevatten welke kunnen leiden tot longontsteking. Deze druppeltjes komen in de lucht wanneer een persoon die besmet is met deze ziekteverwekkers hoest of niest. Een longontsteking ontstaat meestal na besmetting met een bacterie of virus, vaak als gevolg van een verkoudheid of griep. Virale longontsteking is de ernstigste complicatie van griep.

In andere gevallen wordt pneumonie veroorzaakt door bacteriën of virussen die normaal gesproken aanwezig zijn in de mond, keel of neus en onbedoeld in de longen terechtkomen. Tijdens de slaap is het heel gebruikelijk dat je secreties opzuigt uit de mond, keel of neus. Normaal gesproken zal het lichaam door middel van een hoestreflex -welke op gang komt bij prikkeling van het slijmvlies in de luchtwegen- deze bestanddelen naar buiten werken. Deze hoestreflex is één van de manieren waarop de longen en de luchtwegen worden beschermd tegen 'vijandige binnendringers'.

Een longontsteking begint begint vaak met een virusinfectie van de bovenste luchtwegen (verkoudheid of keelpijn). De infectie kan zich vervolgens verder uitbreiden naar de lagere luchtwegen tot aan de longblaasjes. Een longontsteking kan -zoals hierboven reeds aangegeven- worden veroorzaakt door een verkoudheidsvirus of een griepvirus (influenzavirus). Na enkele dagen kunnen er bij een virale longonsteking bacteriën bijkomen, waardoor de longontsteking verergert.

Bij volwassenen is het vooral de pneumokok -een bacterie die bij veel mensen in de mond-keelholte voorkomt- die als veroorzaker van longontsteking wordt gezien. Deze bacterie is echter niet erg besmettelijk. Een heel besmettelijke vorm van longontsteking is tuberculose (tbc). Deze aandoening komt in Nederland maar weinig voor.

Wat zijn de risicogroepen longontsteking?

Sommige mensen zijn vatbaarder voor longontsteking dan andere en/of lopen in geval van een longontsteking een grotere kans op ernstige complicaties en zelfs de dood. Zo loop je als zwangere vrouw meer risico op complicaties bij de griep, zoals een longontsteking, omdat je als gevolg van de zwangerschap meestal een verminderde afweer hebt. Andere risicogroepen zijn:

  • Baby's en jonge kinderen;
  • Ouderen;
  • Verzwakte, bedlegerige, verlamde of bewusteloze patiënten;
  • Mensen die ernstig of chronisch ziek zijn, zoals diabetici (mensen met suikersiekte), nierinsufficiëntie, levercirrose, mucoviscidose of COPD;
  • Mensen met een verzwakt immuunsysteem, zoals bij hiv-infectie en aids;
  • Mensen die roken, excessief drinken of ondervoed zijn.

Longontsteking symptomen

Longontsteking symptomen - Symptomen en behandeling

Home

Home - Symptomen en behandeling