Home » Huidaandoeningen » Mazelen symptomen » Mazelen zwangerschap

Mazelen zwangerschap

Mazelen en zwangerschap

Mazelen en zwangerschap - Symptomen en behandeling

Mazelen is een zeer besmettelijke infectieziekte die vooral jonge kinderen treft, doch op elke leeftijd kan voorkomen - ook bij volwassenen. Mazelen komt in Nederland minder vaak voor, omdat veel mensen zijn gevaccineerd. Omdat mazelen zeer ernstig kan verlopen, is het belangrijk dat kinderen worden gevaccineerd als onderdeel van de BMR-prik. De transmissieroute van mazelen verloopt via druppelinfectie vanuit neus-keel-holte. De incubatietijd is 7 tot 18 dagen, gemiddeld 14 dagen, totdat de kenmerken huiduitslag op het lichaam verschijnt (of vlekjes aan de binnenkant van de wangen verschijnen). De symptomen: van mazelen zijn koorts, conjunctivitis, neusverkoudheid, hoesten en grofvlekkige huiduitslag. Besmettelijke periode is 4 dagen voor tot 4 dagen na begin van de huiduitslag.Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn er aanwijzingen dat zwangeren een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van mazelen. Er zijn geen aanwijzingen dat het doormaken van mazelen tijdens de zwangerschap een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen met zich meebrengt. In zeldzame gevallen kan het doormaken van mazelen tijdens de zwangerschap echter leiden tot een spontane abortus of vroeggeboorte. Verder is het bekend dat zeer jonge kinderen (dat wil zeggen baby's jonger dan 1 jaar) en dan vooral pasgeborenen van niet-immune moeders, een verhoogde kans op ernstige complicaties en sterfte hebben.

De meeste baby’s zijn beschermd tegen mazelen door transplacentair verkregen maternale antistoffen, doordat de moeder is gevaccineerd of mazelen heeft doorgemaakt. Als de moeder nooit is gevaccineerd of nooit mazelen heeft gehad, dan wordt geadviseerd om elk contact met patiënten die mogelijk mazelen hebben te vermijden. Zwangere vrouwen moeten de huisarts te raadplegen bij mogelijk contact met een mazelenpatiënt. Als de vrouw een niet- (of onvolledig) gevaccineerde zwangere betreft, kan binnen 1 week na besmetting door de (huis)arts overwogen worden om immunoglobuline (ook antistoffen of antilichamen genoemd) te geven. Dit kan de ernst van mazelen verminderen, maar er is geen bewijs dat het een miskraam, doodgeboorte of premature bevalling voorkomt.

Als je van plan bent om zwanger te raken en je bent er niet zeker van of je bent gevaccineerd of mazelen hebt gehad, dan kan je huisarts dit middels een test vaststellen. Je kan eventueel alsnog een BMR-vaccinatie krijgen. Het BMR-vaccin bevat levend verzwakt virus en zou theoretisch gezien een infectie bij het ongeboren kind kunnen veroorzaken. Daarom dient de gevaccineerde gedurende vier weken na vaccinatie zwangerschap te vermijden.


Geschreven door

  

Mazelen symptomen

Mazelen symptomen - Symptomen en behandeling

Home

Home - Symptomen en behandeling