Home » Overige ziekten » Neurologische aandoeningen

Neurologische aandoeningen

Neurologische aandoeningen

Neurologische aandoeningen - Symptomen en behandeling

Onder neurologische aandoeningen vallen aandoeningen van het zenuwstelsel, welke de hersenen en het ruggenmerg met zijn vele uitlopers (zenuwen) door het gehele lichaam omvat. Het zenuwstelsel is een stuurmechanisme. Het stuurt alle activiteiten in het menselijk lichaam (dat wil zeggen de functies van de organen en de processen in cellen en weefsels) en het stuurt de wisselwerking tussen de mens en de wereld om hem heen. Niet alleen houden speciale gebieden de toestand binnenin het lichaam in de gaten, maar ook alle informatie die door de omgeving wordt uitgezonden, wordt via de zintuigen, de zenuwen en de hersenen opgenomen en zo nodig opgeslagen. Wanneer er op een bepaald niveau actie moet worden ondernomen, worden de juiste signalen uitgestuurd.


Het neurologisch stuurmechanisme heeft nog een derde functie, namelijk het regelen van het bewustzijn van de mens. Het bewustzijn is een toestand van de geest die gekenmerkt is door een besef en beleven van het eigen ik en de omgeving.

Het zenuwstelsel is niet het enige sturende vermogen, er is ook het hormonaal stuurmechanisme.

De hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen hebben tezamen controle over de werking van het lichaam. Wanneer er iets misgaat met een deel van je zenuwstelsel, kun je problemen krijgen met bewegen, spreken, slikken, ademen of leren. Je kunt ook problemen krijgen met je geheugen, zintuigen of stemming.

Er zijn meer dan 600 neurologische ziekten. Belangrijke soorten zijn onder meer:

  • Ziekten veroorzaakt door defecte genen, zoals de ziekte van Huntington en spierdystrofie;
  • Problemen met de manier waarop het zenuwstelsel zich ontwikkelt, zoals spina bifida (in de volksmond: 'open ruggetje'), waarbij de ruggenwervels niet goed rondom het ruggenmerg sluiten;
  • Degeneratieve ziekten, waarbij de zenuwcellen beschadigd zijn, of sterven, zoals de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer;
  • Ziekten van de bloedvaten in de hersenen, zoals een beroerte;
  • Letsel aan het ruggenmerg en de hersenen;
  • Convulsieve aandoeningen, zoals epilepsie;
  • Kanker, zoals hersentumoren;
  • Infecties, zoals meningitis (hersenvliesontsteking).

Geraadpleegde literatuur: J.A.M. Baar, C.A. Bastiaansen, A.A.F. Jochems: Anatomie & fysiologie. Bohn Stafleu van Loghum, tweede druk, 2007.Home

Home - Symptomen en behandeling