Ouderen: antipsychotica

Meer longontsteking bij ouderen die antipsychotica slikken

Het gebruik van antipsychotica zorgt bij ouderen voor een sterk verhoogd risico op het krijgen van een longontsteking. Dat melden Utrechtse onderzoekers deze week in een artikel in de Journal of the American Geriatrics Society. Oudere patiënten die gebruik maken van antipsychotica hebben 60 procent meer kans op het ontwikkelen van een longontsteking in vergelijking met niet-gebruikers. Dit risico is het hoogst in de eerste week van het gebruik en neemt daarna geleidelijk af. Antipsychotica worden vaak gebruikt bij oudere patiënten voor de behandeling van psychose en gedragsproblemen geassocieerd met dementie en delirium.De onderzoekers baseren hun conclusie op gegevens uit een landelijke databank over medicijngebruik en ziekenhuisopnames. Zij bekeken de data van 22.944 ouderen die ten minste eenmaal antipsychotische medicijnen voorgeschreven hadden gekregen. 543 hunner waren vanwege een longontsteking in het ziekenhuis opgenomen geweest.

Een nadere analyse van de gegevens maakte duidelijk dat patiënten die minder dan een jaar geleden een behandeling met antipsychotica hebben ondergaan 60% meer risico lopen op het krijgen van een longontsteking dan leeftijdgenoten die al een jaar lang geen medicijnen hebben gebruikt. In de eerste week van de behandeling is die kans zelfs 4,5 keer zo groot.

Er is gesuggereerd dat in meer dan de helft van de gevallen dat bewoners van verpleeghuizen antipsychotische medicijnen voorgeschreven krijgen, dit wegens niet goede redenen gebeurd. Hoewel de literatuur een beperkte werkzaamheid en effectiviteit van antipsychotica-gebruik laat zien bij de behandeling van gedragsproblemen in geval van dementie, worden deze middelen vaak voor dit doel aangewend. In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het gebruik van antipsychotica bij oudere patiënten ook wordt geassocieerd met een verhoogd risico op sterfte en morbiditeit (ziekte)

Volgens klinisch geriater dr. Rob Van Marum van het UMC Utrecht, die aan het onderzoek meewerkte, blijkt uit dit resultaat dat grote terughoudendheid is geboden bij het voorschrijven van antipsychotica aan ouderen. Van Marum zegt hierover: "We schrijven middelen voor die weinig effectief zijn, maar wel leiden tot hogere sterfte. Per tien tot twintig patiënten die baat hebben bij antipsychotica, levert de behandeling één sterfgeval op. Ik zou willen dat artsen bij het voorschrijven van deze middelen beter stilstaan bij deze afweging."

Het is overigens nog onduidelijk hoe het komt dat antipsychotica longontstekingen veroorzaken. Van Marum vermoedt dat de milde sufheid en mogelijke spierstijfheid waar de medicijnen toe kunnen leiden, slikproblemen tot gevolg hebben wat een longontsteking in de hand kan werken. Ouderen die antipsychotica gebruiken zouden zich vaker verslikken en zo vaker een longontsteking krijgen door eten dat in de longen terecht komt.

Deze studie is gepubliceerd in het Journal of the American Geriatrics Society.

Bron: www.sciencedaily.com, 16 april 2008


Geschreven doorLees verderLongontsteking bij ouderen

Longontsteking bij ouderen - Symptomen en behandeling

Home

Home - Symptomen en behandeling