Prostaatkanker en selenium

Selenium verlaagt mogelijk risico op prostaatkanker

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat mannen met hogere concentraties van het mineraal selenium (in teennagels) een verlaagd risico op gevorderde stadia van prostaatkanker hebben. Mannen bij wie hogere hoeveelheden selenium in de teennagels werd aangetroffen, was het risico met meer dan 60% verlaagd in vergelijking met mannen met lage waarden. Het onderzoek werd uitgevoerd door Maastricht UMC+ en vond plaats onder 58.000 Nederlandse mannen van 55 tot 69 jaar. Het onderzoek maakt deel uit van de Nederlandse Cohort Studie (NLCS), één van de 10 prospectieve studies naar de relatie tussen voeding en kanker. De resultaten zijn gepubliceerd in het Journal of the National Cancer Institute.Selenium is een essentieel spoorelement wat de werking heeft van een antioxidant, hetgeen betekent dat het vrije radicalen (dat zijn vernietigende bijproducten van een normaal metabolisme) in je lichaam kan wegvangen. Selenium is van nature aanwezig in zeer veel voedingsmiddelen. Het is vooral aanwezig in volkorenbrood, schaal- en schelpdieren en groente.

Selenium heeft mogelijk een beschermend effect tegen prostaatkanker. Onderzoekers van het Maastricht UMC+ voerden een studie uit onder meer dan 58.000 mannen van 55 tot 69 jaar naar het verband tussen de inname van selenium en het risico op prostaatkanker.

De onderzoekers hebben specifiek gevorderde prostaatkanker onderzocht. Dit type prostaatkanker heeft een ongunstige prognose en is derhalve het meest relevant om vanuit gezondheidsperspectief te bestuderen. Andere studies onderzochten prostaatkanker als geheel, waaronder ook niet agressieve vormen van prostaatkanker. Het verband met selenium blijkt het sterkst voor de gevorderde stadia van prostaatkanker.

Voor het onderzoek zijn mannen onderzocht bij wie de inname van selenium relatief laag is. Dit was van belang omdat verschillende eerdere studies werden uitgevoerd in landen met hogere seleniumwaarden. In deze studies werd vaak geen verband gevonden tussen selenium en prostaatkanker. Het gehalte selenium van de deelnemers werd gemeten in hun teennagels. Selenium kan ook worden bepaald in bloed, maar dat geeft slechts de korte termijn blootstelling aan selenium weer. Een goed beeld van de lange termijn opname van selenium is essentieel bij onderzoek naar kanker met een langdurig ontstaansproces, zoals prostaatkanker.

Het onderzoek levert belangrijk aanvullend bewijs dat een lage seleniumwaarde een risicofactor is voor gevorderde prostaatkanker. Er zijn verder weinig andere risicofactoren voor het ontstaan van prostaatkanker bekend. Verder experimenteel onderzoek is nodig om te achterhalen of een hogere selenium-inname het risico op prostaatkanker effectief kan verminderen bij mannen met lage seleniumwaarden.

Uit eerder onderzoek is bekend dat levensmiddelen met lycopeen, een helderrood carotenoide, dat onder meer in tomaat en andere rode vruchten, zoals rozenbottels aanwezig is, waarschijnlijk beschermen tegen prostaatkanker.

Geraadpleegde bronnen:

- Maastricht UMC+ ontdekt verband selenium en prostaatkanker (De Nationale Zorggids), 20 september 2013

- Selenium gerelateerd aan verlaagd risico op prostaatkanker (Huisartsvandaag.nl), 20 september 2013


Geschreven doorLees verderProstaatkanker voorkómen

Prostaatkanker voorkómen - Symptomen en behandeling

Home

Home - Symptomen en behandeling