Home » Huidaandoeningen » Psoriasis symptomen » Psoriasis uitlokkende factoren

Psoriasis uitlokkende factoren

Welke factoren kunnen psoriasis uitlokken?

Met de term 'uitlokkende factoren' worden zaken bedoeld die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van psoriasis of die bestaande psoriasisklachten kunnen verergeren. De precieze oorzaak van psoriasis is (nog) niet bekend, maar het stata wel vast dat frequent voorkomende aandoening een genetische basis heeft; psoriasis is een erfelijke aandoening. De factoren die in dit artikel worden besproken veroorzaken geen psoriasis, maar kunnen deze wel uitlokken. Je kunt gevoelig zijn voor verschillende zaken, zoals stress, roken en drinken, infectieziekten, bepaalde medicijnen, hormonen, enz.Zowel interne als externe omgevingsfactoren kunnen ervoor zorgen ervoor dat psoriasis zich op enig moment openbaart dan wel dat de klachten (tijdelijk) verergeren. Welke uitlokkende factoren zijn dit?

Beschadigde huid

De Duitse dermatoloog Heinrich von Köbner (1838 - 1904) ontdekte iets opmerkelijks bij mensen met psoriasis, namelijk het fenomeen dat psoriasis ontstaat of zich uitbreidt naar plaatsen waar de huid is beschadigd ofwel een trauma heeft ondergaan. Het kan een mild trauma zijn, zoals een kras of schaafwond op de huid, maar het kan ook een tatoeage betreffen waarin een ontsteking ontstaat. Het mechanisme hierachter is onbekend. Dit noemen we inmiddels het 'Köbner-fenomeen'. Het blijkt dat ongeveer een kwart van de mensen met psoriasis een huidafwijking krijgt na 3 tot 6 weken op de plek van een wondje. Bij ongeveer 75% van de psoriasispatiënten heeft een beschadigde huid geen invloed. De huid kan geprikkeld worden door verwondingen, verbranding, chemische prikkeling en huidinfecties. Al deze factoren kunnen leiden tot een (nieuw) psoriasisplekje.

Andere huidaandoeningen

Andere huidaandoeningen, zoals schimmelinfecties, atopisch eczeem of acne, kunnen psoriasis aanwakkeren of verergeren.

Stress

Stress kan psoriasis verergeren. Uit onderzoek blijkt dat psoriasis kan verergeren na een stresservaring. Dat gebeurt vooral bij psoriasispatiënten die veel piekeren over hun aandoening en bij degenen die veel last hebben van de jeuk en als gevolg daarvan gaan krabben. Dit krabgedrag is nadelig voor de huid en kan op lange termijn een aangeleerde reactie worden. Dit schrijft psychologe Lisette Verhoeven van het UMC St Radboud in haar proefschrift, waarop zij op 14 januari 2009 is gepromoveerd.

Infectieziekten

Er lijkt een verband te zijn tussen infecties van de bacteriën 'streptokokken' en het uitbreiden van psoriasis. Deze boosdoeners kunnen keelontstekingen, bronchitis, tandwortelontstekingen, galblaasontstekingen en ontstekingen aan de urinewegen veroorzaken, en vervolgens voor een algehele uitbraak van allemaal kleine psoriasisplekjes zorgen. Het blijkt dat vooral bij kinderen een keelontsteking 'psoriasis guttata' kan uitlokken. Infecties kunnen ook bestaande psoriasis verergeren. Vaak verdwijnen de plekjes weer als de infectie achter de rug is. Ook een infectieziekte als griep kan het beloop van psoriasis ongunstig beïnvloeden. Verder is bekend dat het beloop van psoriasis in ongunstige zin wordt beïnvloed door hiv.

Roken en alcohol

Roken en drinken kan een ongunstig effect hebben op het beloop van psoriasis. Het blijkt dat vooral roken een nadelige invloed heeft op psoriasis.

Geneesmiddelen

Er zijn medicijnen die psoriasis kunnen verergeren. Dit is bekend van anti-malariamiddelen, lithium, bètablokkers en ACE-remmers. Ook is extra terughoudendheid op zijn plaats bij het geneesmiddel Prednison. Voorts is het verstandig om bij pijnstillers en ontstekingsremmers met je (huis)arts of apotheker te overleggen over welk middel geschikt voor je is. Ibuprofen, een zogenaamde NSAID, is waarschijnlijk minder geschikt om te gebruiken als je psoriasis hebt dan bijvoorbeeld paracetamol.

Klimatologische omstandigheden

Bij veel mensen met psoriasis treedt verergering van de klachten op bij koud weer. In de winter hebben mensen met psoriasis meer last hebben van hun huid. Dit komt doordat je de verwarming lekker hoog zet, met als gevolg dat de luchtvochtigheid in huis erg laag is. Het is bekend dat droogte de kans op een droge en jeukerige huid vergroot.

Douchen/baden

Vermijd heet en te lang douchen of baden, aangezien hier de huid te veel van uitdroogt en klachten in de hand werkt.

Hormonen (hormonale veranderingen)

Hormonen (d.w.z. veranderingen in de hormoonhuishouding) spelen een rol bij psoriasis, zowel in de puberteit maar in meerdere mate geldt dat voor de overgang (menopauze en penopauze). Psoriasis begint vaak in de puberteit, maar kan ook voor het eerst tijdens de overgangsjaren optreden. Verder geven veel vrouwen aan dat de psoriasisklachten veranderen tijdens en na de zwangerschap. Er kunnen verbeteringen optreden, maar ook verslechteringen. Het is niet precies bekend waarom bij de één de psoriasis verbetert, terwijl bij de ander de klachten toenemen.

Geraadpleegde literatuur:

- Dr. W.A. van Vloten e.a. (red.): Dermatologie en venereologie, Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen, derde herziene druk, 2009.

- Erlandsson, S., Kollaard, S. Zorgboek psoriasis. Stichting September, Amsterdam, 2006.


Geschreven door

  

Psoriasis symptomen

Psoriasis symptomen - Symptomen en behandeling

Home

Home - Symptomen en behandeling