Home » Huidaandoeningen » Wratten symptomen » Wratten besmettelijk

Wratten besmettelijk

Zijn wratten besmettelijk?

Zijn wratten besmettelijk? - Symptomen en behandeling

Er bestaan vele soorten wratten. De meest courante zijn verrucae vulgares (gewone wratten), die zich vooral op de handen manifesteren. Maar ze kunnen ook elders voorkomen, zoals op de ellebogen, en knieën. De 'gewone' wrat is een bloemkoolachtige, scherp begrensde huidkleurige tot geel-grijze bobbel. Zijn wratten besmettelijk?Wratten worden veroorzaakt door een infectie met het humaan papillomavirus (HPV), die via kleine wondjes in de huid naar binnendringt. Maar het is niet zo dat elk besmetting met HPV tot wratten leidt. Ook kunnen besmette personen zonder wratten (virusdragers) het virus aan anderen overdragen. Het is niet bekend waarom de één wel wratten krijgt en de ander niet.

Het wrattenvirus komt overal voor, maar wratten worden vooral overgedragen door rechtstreeks contact met de huid van een besmette persoon. Het is ook mogelijk om het virus over te dragen op indirecte wijze door contact met een voorwerp dat in contact is geweest met besmette huid. Het virus voelt zich vooral thuis in een vochtige omgeving, zoals een zwembad. Ook in gymzalen kan het virus zich via blote voeten gemakkelijk verspreiden. Vooral vochtige vloeren van zwembaden en gemeenschappelijke douches in sportcentra bevorderen de overdracht van voetzoolwratten (verrucae planae). De overdracht naar andere lichaamsdelen kan door zelfbesmetting plaatsvinden. Door aan de wrat te peuteren of te bijten, kan je verdere verspreiding bevorderen. Wanneer een kind op een vinger of duim zuigt waarop een wrat zit, dan is de kans groot dat er rond die plaats meer wratten ontstaan.


Er zijn meer dan negentig typen HPV geïdentificeerd. De verruca vulgaris wordt veroorzaakt door type 2, 4, 7 of 57. De verruca plantaris wordt veroorzaakt door type 1 of 4.

Ongeveer twee derde van alle wratten verdwijnt binnen twee jaar zonder behandeling.


Geschreven door

  

Wratten symptomen

Wratten symptomen - Symptomen en behandeling

Home

Home - Symptomen en behandeling